Liikkuva brändi ei sammaloidu - SEK

30.09.2020
Blogi - Jarno Luotonen

Liikkuva brändi ei sammaloidu

Brändiuudistus on yritykselle usein iso taloudellinen ja henkinenkin panostus. Uudistuksen tavoitteena on tietenkin aina paras mahdollinen lopputulos, jossa brändin missio, visio, tarkoitus ja arvomaailma nivotaan yrityksen tavoitteita tukevaksi, yhtenäiseksi, loogiseksi ja erottuvaksi kokonaisuudeksi.

Yhtenä tärkeänä osa-alueena brändiuudistuksessa on usein ilmeuudistus – onhan ulospäin näkyvä brändi-ilme vahva keino kommunikoida muutosta, erottautua kilpailijoista ja luoda haluttua mielikuvaa sekä muistijälkeä.

Samalla on varsin yllättävää, kuinka monen brändin ilmeessä ei vielä tänäkään päivänä ole huomioitu liikettä, vaikka yhä useampi kontaktipiste, jossa potentiaalinen asiakas törmää brändiin, löytyy liikkeen mahdollistavilta digitaalisilta pinnoilta – puhumattakaan siitä, kuinka paljon staattisten pintojen käyttö on viime vuosina vähentynyt. Ehkä liikkeen merkitystä brändäävänä tekijänä ei ihan vielä ole täysin sisäistetty?

Kun lähdemme suunnittelemaan kokonaisvaltaista ilmeuudistusta, on liike tasa-arvoisena elementtinä mukana suunnittelun alusta asti. Kaiken muun määrittelyn ohella luomme asiakkaallemme selkeän ohjeiston siitä, millä tavoin liike tulee tulevaisuudessa ilmentämään heidän brändiään. Tähän työhön liittyvät kaikki tärkeät brändielementit aina logosta ja tekstisisältöjen animoinnista markkinointimateriaaleihin sekä digitaalisiin rajapintoihin – liike on läsnä kaikkialla.

Liike ei missään nimessä ole oma yksinäinen saarensa, vaan se suunnitellaan yhtenäiseksi ja luontevaksi osaksi uudistuvaa brändi-ilmettä. Liikkeeseen liittyy aina jokin ydinidea, josta se saa innoituksensa, ja jota se lopulta visuaalisessa muodossaan edustaa. Otetaan yhtenä esimerkkinä rakennusliike, jonka ilmeessä liike voisi kuvastaa vaikkapa uuden luomista ja asioiden rakentumista – vaihtoehtoja on loputtomasti.

Tänä päivänä toimivan ja nykyaikaisen brändi-ilmeen yhtenä määrittävänä tekijänä on johdonmukainen, ajatuksella suunniteltu ja brändin arvoja ja ydinviestiä ilmentävä liike. Jos ilmeuudistuksessa liike sivuutetaan kokonaan tai jätetään muutoin sivurooliin, ei uudistus pääse koskaan aivan maaliin asti. Tämän päivän brändi kohtaa asiakkaansa lukuisissa eri kohtaamispisteissä, ja digitaalisilla pinnoilla luovasti liikkuva brändi pesee staattisena seisovat kilpailijansa mennen tullen.

Liike on tapa tunnistautua, erottua ja ilmentää asioita, jotka löytyvät brändin ytimestä. Tulevaisuus on niiden, jotka pysyvät liikkeessä.

Kirjoittaja:

Jarno Luotonen

Brändinrakennus, Design

Jaa juttu:

Luitko jo nämä?

Lähimmät kumppanimme: INGO (Tukholma), UNCLE GREY (Kööpenhamina) ja TRY (Oslo)