Pukukoppipuhe

Asiakas

Suomen Olympiakomitea

Palvelut

Kampanjat ja teot
Viestintä ja ilmiöt

Tehtävämme oli herättää koko suomalainen urheiluyhteisö ajattelemaan, keskustelemaan ja toimimaan häirintää vastaan. Kulttuurin, asenteiden ja toiminnan muutoksen välineeksi valittiin viestintä.

Häirinnän vastainen työ yhdisti suomalaisen urheiluyhteisön

Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n tutkimuksen mukaan suomalaisessa urheilussa yleisin seksuaalisen ja sukupuolisen häirinnän muoto oli häiritsevä puhe. Yleisimmin häiritsijänä oli toinen urheilija. Suomen Olympiakomitea halusi nostaa aiheen esiin suomalaisen urheiluyhteisön sisällä ja yhdistää yhteisön toimimaan häirintää vastaan.

Kampanjan suunnitteluvaiheessa osallistimme yhteisen aiheen äärelle suomalaisen urheiluyhteisön toimijoita laajasti. Suunnitteluun osallistuivat Suomen Olympiakomitea, lajiliitot, urheilun aluejärjestöt sekä suomalaisten seurojen edustajat.

Pukukoppipuhe-kampanja syntyy

Kampanjassa rakensimme yhdessä urheiluyhteisön kanssa vakavalle aiheelle yhteisen sanoituksen ja pääviestit sekä suunnittelimme kampanjalle pysäyttävän visuaalisen ilmeen ja kampanjan kuvapareihin perustuvan kuvituksen.

Kampanjamateriaalit pysäyttävät ja haastavat ajattelemaan sitä, miltä häiritsevä puhe pukukopissa tuntuu. Kampanja ohjaa jokaista arvioimaan omaa toimintaa ja puhetapaa kohti parempaa ja terveempää pukukoppipuhetta. Mitä paremmin pukukopissa voidaan, sitä parempiin suorituksiin yhdessä voidaan yltää.

Työkalujen ja kampanjamateriaalien lisäksi suunnittelimme kampanjalle osallistavan kampanjamekaniikan, jolla haastettiin koko suomalainen urheiluyhteisö ajattelemaan ja toimimaan häirintää vastaan.

Mieti mitä puhut, sillä on väliä – Päivitetään pukukoppipuhe 2021-
luvulle.

#Pukukoppipuhe2021

Muita töitämme

Lähimmät kumppanimme: INGO (Tukholma), UNCLE GREY (Kööpenhamina) ja TRY (Oslo)