Projekti

Visuaalinen identiteetti

Asiakas

VALO Hotel

Palvelut

Tiivistimme täysin uudenlaisen hotellin konseptin rohkeaan visuaaliseen identiteettiin.

VALO Hotel & Work on täysin uudenlainen hotelli, joka venyttää nykyisiä aikakäsitteitämme. Hotellin tilat muuntuvat asiakkaiden tarpeiden ja ajan mukaan työskentelyyn, yöpymiseen ja rentoutumiseen sopiviksi.

Korostimme hotellin kolmea segmenttiä visuaalisesti ja määritimme niille erottuvat värit, jotka nimesimme: Sleep, Work & Relax. Kolmen värin pinta edustaa myös jatkuvasti muuttuvaa tilaa, jonka hotelli asiakkailleen tarjoaa

Syntyi rohkea ilme, jossa kolme brändiväriä vuorottelevat. Tone of voice määriteltiin tuttavalliseksi, joten ilmeelle valittiin erottuva typografia ja sanoihin tuotiin visuaalista leikkiä muun muassa pitkittämällä sanojen vokaaleja.

Aiheeseen liittyviä töitämme