Taustasta riippumatta - SEK

Taustasta riippumatta

Asiakas

Diak Romako

Palvelut

Kampanjat ja teot

Romaniväestö kokee jatkuvaa syrjintää työmarkkinoilla. Diak Romako avasi työnantajapoolin, josta romanitaustaiset työnhakijat voivat tarkistaa, onko yritys avoin palkkaamaan romanitaustaisen työntekijän. Saadaksemme yritykset liittymään työnantajapooliin, palautimme sadoille suomalaisille yrityksille romaniyhteisöltä kerättyjä hylkäyskirjeitä. 

Tausta
Vaikka romaniväestö on entistä kouluttautuneempaa ja halukas siirtymään työelämään, he eivät saa omaa osaamistaan vastaava työtä. Ongelmana on systemaattinen ja suomalaiseen kantaväestöön sisäänrakennettu rasismi. Romanitaustaisen henkilön nimi tai ulkoinen olemus karsivat heidät jo esivalintoja tehdessä, vaikka koulutus ja kokemus olisivat ei-romanitaustaisen kanssa samalla tasolla.

Auttaakseen romaniväestöä löytämään työnantajia, jotka ovat valmiita palkkaamaan romanitaustaisia henkilöitä, Romako perusti työnantajapoolin, josta hakija voi käydä tarkistamassa onko yritys valmis palkkaamaan romanitaustaisen henkilön. Tehtävänämme oli saada mahdollisimman monta suomalaista yritystä liittymään työnantajapooliin.

Taloustutkimuksen teettämän tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista pk-yrityksistä ei usko, että romanitaustaiset ovat edelleenkään rekrytoinnissa samalla viivalla kuin muut.

Silti jopa 5 % vastaajista ei halua palkata romanitaustaista henkilöä.

Luova ratkaisu
Hylkäyskirjeet ovat työnantajille helppo ja kivuton tapa ilmoittaa hakijalle, että häntä ei ole valittu. Hylkäyskirjeistä tulee äärimmäisen harvoin esille syitä miksi hakijaa ei valittu, vaan sanoitus on äärimmäisen geneerinen ja ympäripyöreä.

Ne ovat myös helppo tapa piilottaa yhteiskuntamme systemaattisia rasistisia ennakkoluuloja. Käytimme työnantajien omia geneerisia sanoja voimavarana.

Palautimme suomalaisille työnantajille romaniyhteisöltä kerättyjä hylkäyskirjeitä, joihin olemme liittäneet oman liitteemme.

Toteutus
Palautimme satoja hylkäyskirjeitä suomalaisiin yrityksiin.

Kirjeisiin lisättiin liite, joka herätteli vastaanottajaa miettimään taustan merkitystä rekrytoinnissa. Samalla kutsuimme heidät liittymään Romakon työnantajapooliin, jos romanitaustalla ei ole merkitystä työtä hakiessa.

Kirjeet lähtivät suoraan hylkäyksen lähettäneille, eli niille henkilöille jotka päättävät yrityksensä rekrytoinnista.

Jaoimme liitteen Suomen romaniväestölle, jotta he voisivat liittää sen omiin hylkäyskirjeisiinsä. Näin liite toimii työkaluna kutsua työnantajia mukaan pooliin kampanja-ajan jälkeenkin. Pyysimme pooliin liittyviä yrityksiä lisäämään hylkäyskirjeisiinsä osion, jossa he mainitsevat, että rekrytointi on suoritettu tasa-arvoisesti taustasta riippumatta.

Liitteen visuaalisen ilmeen suunnitteli romanitaustainen designer Tino Nyman.

Muita töitämme

Lähimmät kumppanimme: INGO (Tukholma), UNCLE GREY (Kööpenhamina) ja TRY (Oslo)