Muistovuosi 1918

Asiakas

Valtioneuvoston kanslia

Palvelut

Viestintä ja ilmiöt

Muistovuosi 1918 – sisällissodasta sovinnon tielle 

Vuonna 1918 käyty Suomen sisällissota ajoi vasta itsenäistyneen Suomen inhimillisen ja taloudellisen katastrofin partaalle. Vihan, väkivallan ja surun aiheuttamien haavojen paraneminen on kestänyt sukupolvien ajan. Suomen sisällissodasta oli kulunut vuonna 2018 sata vuotta. 

Vuoden 1918 tapahtumat ovat osa Suomen itsenäistymisen kehityskaarta ja yksi sen tärkeistä vaiheista. Historiallisten tapahtumien, myös vaikeiden ja ristiriitaisten, huomioiminen ja muistaminen kuuluvat valtiollisiin tehtäviin ja tähän tehtävään valtioneuvoston kanslia asetti Suomen sisällissodan Muistovuosi 1918 -hankkeen.  

Traagisen historiavaiheen muistamiseen liittyi suuri viestinnällinen haaste; syventäisikö ja kärjistäisikö ajanjakson esiin nostaminen vanhoja ristiriitoja entisestään vai voisiko teeman käsittely siirtyä uuteen aikaan? Valtioneuvoston Muistovuosi 1918 -hankkeen rohkeana tavoitteena oli tehdä sisällissodan muistovuodesta eheyden ja sovinnon vuosi

Muistovuosi 1918 -hankkeen painopiste oli viestinnässä ja teeman sisällöllisessä käsittelyssä. Aiheen sensitiivisyys huomioitiin tarkoin viestinnän sävyssä, sisällöissä ja visuaalisuudessa, joissa painottuivat neutraali ja kunnioittava lähestymistapa. Muistovuosi 1918 suuntasi myös nimenä ajattelua pelkän sodan muistelusta koko vuoden 1918 ja ympäröivän maailman tapahtumiin.  

Viestinnällisinä pääkanavina toimivat Muistovuosi 1918 -verkkosivusto osoitteessa muistovuosi.fi sekä sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Twitterissä. Sisällöissä tarjottiin nykytietoon perustuva tiivis, neutraali tieto siitä, mistä ajanjaksossa oli kysymys, ja tarjottiin keskusteluun uusia sävyjä ja tulokulmia. Verkkosivujen Tapahtumat-osiossa julkaistiin ilmoituksia erilaisista teemaan liittyvistä tapahtumista ja julkaisuista. Mukana oli muun muassa näytelmiä, keskustelutilaisuuksia, näyttelyitä ja lukuisia kirjallisia tuotantoja.    

Muistovuosi syvensi ymmärrystä itsenäisen Suomen alkuvaiheista. Muistovuoden myötä pystyttiin löytämään uusia näkökulmia itsenäisyyden ajan vaikean ja erittäin raskaan alun tarkasteluun, kuva tapahtuneesta laajentui ja yhteiskunnallinen keskustelu uudistui. Hankkeen korostamat sovinnon, anteeksiannon ja yhteiskunnallisen eheyden teemat nousivat esiin puheenvuoroissa ja kannanotoissa läpi linjan. 

”Muistovuosi 1918 -hankkeessa yhdistettiin kolmea erilaista osaamista tuloksellisella ja vaikuttavalla tavalla. Historiantutkijan syvä asiantuntemus sekä asiakkaan rohkea ja näkemyksellinen ohjaus muotoutuivat viestinnän ammattilaisten käsissä vahvoiksi sisällöiksi. Viestinnässä tunnistettiin vuoden 1918 tapahtumiin liittyvä voimakas tunnelataus ja teeman käsittelyä pystyttiin uudistamaan haastavassa viestintäympäristössä.” Tuotantopäällikkö Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, valtioneuvoston kanslia.

Muita töitämme

Lähimmät kumppanimme: INGO (Tukholma), UNCLE GREY (Kööpenhamina) ja TRY (Oslo)