Matka rakennushankkeesta elämysbrändiksi

Asiakas

UROS LIVE -areena

Palvelut

Kampanjat ja teot
Viestintä ja ilmiöt

Keskustaan, rautatien päälle rakentuva UROS LIVE on uuden sukupolven moderni elämysareena ja ensimmäinen tämän kokoluokan areenahanke Euroopassa yli kymmeneen vuoteen. 

Lähdimme tilanteesta, jossa mitään ei ollut valmiina. Ei kanavia, kohderyhmiä, nettisivuja, saati yleisöjä. Areenalle ei ollut henkilökuntaa tai edes nimeä. Oli vain hanke ja rakennusmonttu.

Lähtötilanteessa olennaisinta oli rakentaa hankkeelle viestintäfunktio ja -strategia, selkeyttää roolit sekä vaiheistaa viestintä niin, että sillä oli kuhunkin rakennushankkeen hetkeen nähden oikeat tavoitteet, kohderyhmät ja keinot. Onnistumiselle laadittiin mittaristot ja areenan sanoitus kiteytettiin. Viestinnän rooli oli keskeinen hankkeen hyväksyttävyyden ja uskottavuuden vahvistamisessa sekä tunnettuuden ja tulevien tapahtumien odotusarvon rakentamisessa.

Alkuun keskityttiin areenan mahdollistajiin, eli omistajiin ja kaupunkilaisiin. Uskottavuutta rakennettiin strategisilla viesteillä ja säännöllisellä viestinnällä. Somessa aktivoiduttiin. Seuraavassa vaiheessa viestinnässä keskityttiin vahvasti b2b-kohderyhmään valituilta aloilta. Kun kumppaniverkosto oli rakennettu, kumppaneiden sitouttaminen ja verkoston palvelu ovat olleet viestinnän strategisessa ytimessä. Areenan saadessa muotoaan myös viestintä siirtyy kumppaneista areenan tuleviin asiakkaisiin, ja tulevista elämyksistä viestimiseen.

Näkyvyys mediassa on ollut valtaisaa, niin sosiaalisen median kuin uutismediankin puolella. Ainutlaatuinen kokonaisuus on saavuttanut vahvalla näkemyksellä, verkostoviestinnän rakentamisella, strategisella viestinnän suunnittelulla ja luovalla toteutuksella lyhyessä ajassa vahvan tunnettuuden.

Muita töitämme

Lähimmät kumppanimme: INGO (Tukholma), UNCLE GREY (Kööpenhamina) ja TRY (Oslo)