Matka tuntemattomasta taustavaikuttajasta näkyväksi asiantuntijaksi

Asiakas

Kuntarahoitus

Palvelut

Brändimuotoilu
Kampanjat ja teot
Viestintä ja ilmiöt

Yhtiöstä rakennettiin asiakkaiden ja sidosryhmien silmissä kovan luokan asiantuntija, jonka olemus vastaa tätä päivää.

Kuntarahoitus oli muutama vuosi sitten tilanteessa, jossa asiakastyytyväisyys itse toimintaa kohtaan oli hyvä, mutta kokemus Kuntarahoituksen julkisuuskuvasta ja brändistä ei niinkään. Kuntarahoituksen sisäinen asento oli vielä vanhassa – oli aika rakentaa asiantuntijuutta sisältä ulos.

Työn merkittävin vaihe oli luoda pohjalle brändin ydin ja vahva asiakaslupaus, joiden takana koko henkilökunta voi olla. Brändin ydin ja asiakaslupaus kiteytyi pohjaksi kaikille uudistuksille: “Olemme olemassa, jotta asiakkaamme menestyisivät muuttuvassa maailmassa.”

Ulkoista viestintää kehitettiin. Viestit ja sanoitus oli rakennettava niin, että ne erottuvat positiivisesti toimintaympäristössään ja vastaavat henkilökunnan näkemystä Kuntarahoituksen työn laajemmasta merkityksellisyydestä, ovat totta asiakkaille ja puhuttelevat globaalia sijoittajakuntaa. Sisältöstrategiatyö piti sisällään laajan pohjatyön, jonka avulla viestintää teemoitettiin, ydinviestit kiteytettiin ja kyettiin rakentamaan aktiivinen suunnitelma sisällöntuotantoon. Myös ilme raikastettiin. Uusi brändi-ilme kuvastaa tämän päivän Kuntarahoitusta ja kertoo energisyydestä, vastuullisuudesta ja asiantuntijuudesta.

Lisäksi Kuntarahoituksen viestiä haluttiin tuoda esiin uusin tavoin – aiheen ja organisaation uskottavuutta ja yhteiskunnallista painoarvoa unohtamatta. Uudistukseen sisältyi lukuisia yhteistöitä eri tahojen kanssa sekä uudistuksia muun muassa asiakaslehden ja podcastin saralla. Muutos lähtötilanteeseen on merkittävä ja uudistuksen myötä mielikuva Kuntarahoituksesta on tutkitusti terävöitynyt ja tunnettuus on selkeästi kasvanut.

Muita töitämme

Lähimmät kumppanimme: INGO (Tukholma), UNCLE GREY (Kööpenhamina) ja TRY (Oslo)