Kuntarahoituksen brändiuudistus - SEK

Kuntarahoituksen brändiuudistus

Asiakas

Kuntarahoitus

Palvelut

Brändimuotoilu
Viestintä ja ilmiöt

Tehtävämme oli uudistaa Kuntarahoituksen brändi ja ilme. Tänä päivänä brändin täytyy kietoutua vahvasti suuremman merkityksen ympärille. Siksi osallistimme uudistukseen laajasti sidosryhmiä.

Kuntarahoituksen brändiuudistus nostaa esiin arvot ja asiakkaat

Maailma on muuttunut, asiakkaiden toimintakenttä on muuttunut ja Kuntarahoitus on muuttunut. Voimakkaassa kasvussa ollut yhtiö halusi siksi kääntää katseensa tulevaisuuteen ja laajentaa näkökulmaansa. Tavoitteenamme oli uudistaa Kuntarahoituksen brändi niin, että se erottuu positiivisesti toimintaympäristössään, vastaa henkilökunnan näkemykseen, on totta asiakkaille ja puhuttelee globaalia sijoittajakuntaa.

Tänä päivänä brändin täytyy kietoutua vahvasti suuremman merkityksen ympärille. Siksi Kuntarahoitus on osallistanut uudistukseensa laajasti sidosryhmiä.

Aluksi sekä myös prosessin eri vaiheissa kartoitimme asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia, ja kysyimme Kuntarahoituksen vahvuuksia ja kehityskohteita heidän näkökulmastaan. Esiin nousi vahvoja teemoja: Tulevaisuuden ennakointi korostuu muuttuvassa maailmassa. Investointipäätöksiä on pystyttävä tekemään kestävästi, niin taloudellisesti kuin ympäristön kannalta.

Myös henkilökunta on ollut vahvasti mukana työssä. Uudistuksilla ei ole merkitystä, elleivät ne ulotu toimintaan asti. Siksi henkilökunnan näkemyksellä on keskeinen rooli, etenkin kun tavoitteena on palveluiden kehittäminen ja entistä laajempi asiantuntemuksen jakaminen.

Jotta asiakkaamme menestyisivät muuttuvassa maailmassa. Näin tiivistyy Kuntarahoituksen brändilupaus. Brändilupauksen päälle on rakennettu kuvaus, joka kertoo, miksi Kuntarahoitus on olemassa, eli tuo esiin Kuntarahoituksen merkittävää roolia suomalaisen yhteiskunnan rakentajana – yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Brändityön luonnollisena jatkeena uudistettiin Kuntarahoituksen visuaalinen ilme. Uusi ilme kuvastaa tämän päivän Kuntarahoitusta ja kertoo energisyydestä, vastuullisuudesta ja asiantuntijuudesta.

Kuntarahoitus Oyj

Kuntarahoitus rakentaa suomalaista hyvinvoivaa yhteiskuntaa asiakkaidensa kanssa. Työ näkyy meille kaikille jokapäiväisessä elämässä. Kuntarahoitus rahoittaa monenlaisia merkittäviä hankkeita: kouluja, sairaaloita, kirjastoja, viemäriverkostoja, teitä, siltoja ja liikuntatiloja sekä vuokra- ja erityisryhmien asuntoja. Asiakkaita ovat kuntasektori ja yleishyödyllinen asuntotuotanto. Kuntarahoituksen omistaa kunta-asiakkaat, Keva ja valtio. Kuntarahoitus on Suomen suurimpia luottolaitoksia.

Muita töitämme

Lähimmät kumppanimme: INGO (Tukholma), UNCLE GREY (Kööpenhamina) ja TRY (Oslo)