Helppo hengittää - SEK

Helppo hengittää

Asiakas

Joensuu

Palvelut

Brändimuotoilu

Joensuu – Helppo hengittää

Joensuun kaupunki oli aloittamassa kaupungin strategiatyötä. Strategiatyön yhteydessä päätettiin luoda kaupungille sen sydän: arvot sekä brändilupaus ja sitä kommunikoiva pääviesti.

Kaupunkibrändin ja arvojen tulee olla merkityksellisiä sen asukkaille. Siksi Joensuun arvot ja pääviesti haluttiin rakentaa osallistavasti yhdessä joensuulaisten kanssa.

Työn aloitusvaiheessa selvitimme kuntalaisten kokemuksia Joensuusta paikkana olla ja elää sekä sen, mikä tekee joensuulaisista joensuulaisia. Teetimme ja analysoimme kyselyjä ja tutkimuksia sekä pidimme lukuisia työpajoja kaupunkiorganisaatiolle ja sidosryhmille. Arvomaailmaa haettiin koko kaupungin tuhansien työntekijöiden kanssa työpajoissa sekä kyselyillä kuntalaisten ja kunnanvaltuutettujen parista.

Brändin rakennuspalikat kirjoitettiin auki ja arvot työstettiin selkeiksi ja toimintaa ohjaaviksi.

Halusimme varmistaa, että olemme löytäneet kerätystä datasta ja osallistavista toimista olennaisimman. Ytimen kiteytyksiä testattiin kuntalaisten kanssa jalkautumalla toreille, tapahtumiin ja pitäjiin. Kuntalaisten kanssa käytiin kymmenittäin keskusteluja ja äänestettiin vaihtoehtoisia sanoituksia.

Arvot hioutuivat muotoonsa: Joensuussa toimitaan yhdessä, yhdenvertaisesti, rohkeasti ja kestävästi. Joensuun omaleimaiseksi ytimeksi muotoutui: Joensuussa voi elää omannäköistään elämää ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Tämä kiteytyi pääviestiksi: Helppo hengittää.

Lopullinen brändilupaus ja arvot käsiteltiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2021 osana kaupungin strategiaa, jonka jälkeen käynnistettiin lanseerauksen ja jalkauttamisen suunnittelu. Koska pääviesti kirjaimellisesti rakennettiin yhdessä, se solahti käyttöön ja ihmisten huulille saman tien. Joensuussa todella on helppo hengittää.

Työn tuloksia viedään käytäntöön ahkerasti. Kaupunki tuotti yhteistyössä rapin Suomen mestari Puren kanssa Helppo hengittää -kappaleen. Kappaleen teksteissä tuodaan esille Joensuun arvoja ja vastaanotto kappaleelle oli poikkeuksetta positiivista.

”Pääviesti ja arvot ovat Joensuun syvintä ydintä ja siksi erittäin merkityksellistä. Niiden rakentaminen yhdessä kuntalaisten ja työntekijöiden kanssa oli pitkäjänteinen ja arvokas prosessi. Vastaavaa ei ole tehty Joensuussa aiemmin.

Pääviesti kirjaimellisesti rakennettiin yhdessä ja siksi se solahti käyttöön heti. Turuille ja toreille jalkautuessamme kävi selväksi, että olimme löytäneet jotain, joka puhuttelee ihmisiä. Kaupunginvaltuutetut antoivat poikkeuksellisen hyvät palautteet strategian, arvojen ja brändilupauksen valmistelusta ja miten kaupungin työntekijät, päättäjät ja kuntalaiset otettiin mukaan valmisteluun.

Työ strategisen viestintäkumppanimme kanssa on ollut saumatonta ja tiimi on ollut tärkeä tuki isossa kokonaisuudessa.”


Markku Pyykkönen, markkinointijohtaja, Joensuun kaupunki

Muita töitämme

Lähimmät kumppanimme: INGO (Tukholma), UNCLE GREY (Kööpenhamina) ja TRY (Oslo)