Mad Women 2021 kampanjan säännöt - SEK

Mad Women 2021 kampanjan säännöt

SEK lahjoittaa yhteensä 100 tuntia luovaa työtä naisyrittäjille, joita valitaan hakemusten perusteella 2–5 kpl. Suunnittelua hakeva yritys voi olla tiensä alussa oleva yritys, liikeidea tai kasvuhakuinen start up-yritys tai vanhempi yritys, joka on taitekohdassa tai uuden edessä. Yrityksen perustajan tai vähintään yhden perustajan tulee olla nainen.

Hakuaika on 8.3.2021 – 30.3.2021

SEK ja Suomen Yrittäjänaisten toimitusjohtaja Carita Orlando valitsevat hakijoiden joukosta yritykset, joille luovaa työtä tarjotaan pro bono. Yritykset valitaan sen perusteella, missä olisi eniten potentiaalia mahdollisimman hedelmälliselle yhteistyölle. Hankkeen työryhmällä on yksinoikeus valita mukaan otettavat yritykset. Valinnasta kerrotaan valituille yrittäjille sähköpostitse huhtikuun loppuun mennessä. SEKillä on oikeus tehdä viestintää valituille yrityksille tehdystä luovasta työstä ja julkistaa valitut yritykset. SEK ei ole vastuussa haasteeseen mahdollisesti mukaan lähteneiden muiden markkinoinointiviestintätoimistojen naisyrittäjille lahjoittamasta luovasta työstä tai niiden viestinnästä.

Lähimmät kumppanimme: INGO (Tukholma), UNCLE GREY (Kööpenhamina) ja TRY (Oslo)