Vauva viestii vaikuttavasti ilman sanoja

Viestinnän valmennuksissa totean usein, että luotamme sanoja enemmän sanattomaan viestintään. Korostan myös mielelläni, että henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa viestinnän tyyli ja tapa on sisältöä tärkeämpää. Lopulta palaan aina Aristoteleen vaikuttamisen kolmikantaan, jossa painotan tunnevaikuttamisen merkitystä. Pienen tyttövauvan isänä olen päässyt testaamaan näitä oppeja käytännössä ja todennut, että vaikuttavaan henkilökohtaiseen viestintään ei lopulta tarvita sanoja.

 
Vauvakin haluaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi

Kaikki vauvan viestintä lähtee kokemusperäisestä tarpeesta tai tunteesta. Vauvalle on tärkeää tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Niin myös meille aikuisille. Jos emme huomioi viestinnässämme vastaanottajan tai kohderyhmän odotuksia, emme voi onnistua.

 
Vauvakin käsittää tunnevaikuttamisen merkityksen

Alkuun vauva viestii vain itkulla. Tutkitustikin vahvat kielteiset tunneilmaisut vaikuttavat tehokkaasti, ja siksi itkulla saa nopeasti viestinsä perille. Positiiviset tunteet ja sanaton viestintä ovat puolestaan omiaan vahvistamaan ihmisten välisiä myönteisiä suhteita Eli vauvakin oppii nopeasti hymyilemään, ja viestimään tyytyväisyyttään. Näin pienikin vauva osaa hyödyntää monipuolisesti ja tavoitteellisesti erilaisia tunnevaikuttamisen keinoja.

 
Vauvakin kaipaa vuorovaikutusta

Toisen tunteiden peilaaminen on tehokas tapa vaikuttaa. Vauva vastaa hymyllä hymyyn ja nauttii jo hyvin nuorena ihmiskontaktista. Kun välttämättömät perustarpeet on tyydytetty, vauva haluaa olla aktiivisessa vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. Vaikuttavaa viestintää ei synny ilman kosketusta ja läheisyyttä.

Vauvan toimintaa seuratessa herääkin vääjäämättä kysymys: Jos vauva on noin vahva vaikuttaja, niin miksi vain harva meistä aikuisista on? Ehkä meidän kannattaisi välillä kiinnittää enemmän huomiota sanattomaan viestintäämme.

 

Janne Saarinen vastaa SEKin viestintäpalveluista, ja nauttii uudesta elämänvaiheesta pienen tyttövauvan isänä. Työssään Janne saa erityisiä kicksejä viestinnän valmennuksista. Hän uskoo, että jokainen meistä voi omalla tyylillään ja oikealla asenteella olla vaikuttava viestijä

Saattaisit pitää myös näistä