Valmennus ei kouli puhumaan mustasta valkoista, vaan viestimään selkeästi – viisi vastausta viestintävalmennuksista - SEK

29.09.2023
Blogi

Valmennus ei kouli puhumaan mustasta valkoista, vaan viestimään selkeästi – viisi vastausta viestintävalmennuksista

Viestintätoimistojen työ ja erityisesti viestintävalmennukset nousevat säännöllisesti julkiseen keskusteluun. Viestintä- ja mediavalmennusten ylle lankeaa näissä keskusteluissa ajoittain myös salamyhkäisyyden tumma varjo, joka saa ne näyttämään salaiselta ja arveluttavalta toiminnalta.

Saatan tuottaa monelle pettymyksen kertoessani, että viestintävalmennukset ovat intensiivistä ja kiinnostavaa työtä, mutta myös aivan tavallista asiantuntijatyötä. Kun kokoushuoneen tai studion ovi sulkeutuu ja valmennus alkaa, ei kyse ole taikatempuista tai magiasta, vaan raa’asta työstä, harjoittelemisesta, heittäytymisestä sekä rakentavasta palautteesta. Suoraa oikotietä onneen ei ole, mutta valmennukset ovat hyvä keino omien viestintä-, esiintymis-, ja vuorovaikutustaitojen kehittämiselle. Ammattilaisen johdolla tuloksia on mahdollista saavuttaa nopeutetusti.

Viestintävalmennuksia kysytään juuri nyt erityisen paljon. Pandemian jälkeinen paluu toimistoille on tehnyt organisaatioiden vanhat tarpeet jälleen näkyviksi. Samaan aikaan myös perinteinen media on palannut fyysisten haastattelujen maailmaan. Paluu kotikonttorilta fyysisiin esiintymistilanteisiin voi tuntua haastavalta. Valmennusten avulla voidaan helpottaa jännitystä ja palauttaa mahdollisesti menetettyä esiintymisvarmuutta.

Koska valmennusten kysyntä on kasvanut kohisten ja niistä esitetään nyt paljon kysymyksiä, kerron tässä blogissa rehellisesti muutamia avainasioita valmennuksista ja niiden sisällöistä.

Mitä haluaisit sanoa niille, jotka pitävät viestintävalmennuksia jollakin tapaa arveluttavana toimintana?

Salatieteen sijaan itse ajattelen, että viestintävalmennukset tasaavat olemassa olevia taitoeroja. Jos viestintätaitoja ei harjoiteltaisi, viestinsä saisivat maailmassa kuuluviin vain karismaattisimmat henkilöt ja synnynnäiset kiinnostavat esiintyjät. Valmennuksien avulla myös sellaiset asiantuntijat voivat saada äänensä kuuluviin, joiden vahvuudet ovat asiaosaamisessa esiintymistaitojen sijaan.  

Pähkinänkuoressa viestintävalmennuksissa ostetaan asiantuntemusta ja osaamisen kehittämistä. Siinä missä personal trainer osaa auttaa polkujuoksutekniikan tai hapenottokyvyn kehittämisessä, voi viestintävalmentaja auttaa valmennettavaa viestintään ja vuorovaikutukseen liittyvissä taidoissa.

Mistä puhumme, kun puhumme viestintävalmennuksista?

Viestintävalmennuksia on useita erilaisia, sillä myös tarpeet vaihtelevat. Juuri nyt esimerkiksi esiintymisvalmennukset ovat suosittuja: niillä haetaan tukea ja kehitystä omiin esiintymistaitoihin roolista riippumatta. Mediavalmennuksilla taas vahvistetaan kykyä onnistua haastattelutilanteissa ja kriisiviestintävalmennuksilla kohotetaan johdon ja asiantuntijoiden valmiuksia selvitä poikkeus- tai kriisitilanteesta mahdollisimman hyvin.

Valmennus voi myös tähdätä yksittäiseen pistemäiseen tilanteeseen, tarpeeseen tai tarkkaan eritellyn taidon kehittämiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi organisaation muutostilanteet, puhetilaisuuteen tai haastatteluun valmistautuminen tai kirjoitusvalmennus. Moni valmennus koulii osallistujia perinteisiin viestintätilanteisiin, mutta myös sosiaalisen median rooli, trendit ja vaatimukset huomioidaan: erilaiset puhemies- tai työntekijälähettiläsohjelmat tukevat organisaatioiden avainhenkilöitä ja asiantuntijoita näihin kanaviin tarvittavissa viestintätaidoissa.  

Kenelle viestintävalmennukset sopivat?

Valmennettavien joukossa on tapahtunut suuri murros viimeisten kymmenen vuoden aikana. Siinä missä aiemmin valmennuksiin osallistui pääosin toimitusjohtajia, johtoryhmän jäseniä tai eturivin päättäjiä, on kirjo nyt huomattavasti laajempi. Viestintätaitoja ei enää painoteta ainoastaan heillä, jotka todennäköisesti päätyvät median haastattelemiksi, vaan ne korostuvat kaikissa toimenkuvissa.

Tänä päivänä myös asiantuntijoilta odotetaan sujuvia vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Sosiaalinen media on osaltaan vauhdittanut tätä kehitystä, jossa työntekijöille ja asiantuntijoille annetaan aiempaa enemmän tilaa ja vapautta näkyä ja kuulua.   

Mitä hyötyä valmennuksista on?

Taidot ja osaaminen lisääntyvät vain harjoittelemalla riippumatta lähtötasosta. Valmennusten jälkeen käsitys omista viestintä- ja esiintymistaidoista vahvistuu ja valmennettavalla on uusia keinoja ja työkaluja onnistua aiempaa paremmin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Näillä taidoilla pyritään torjumaan tilanteita, joissa ihminen pahimmillaan tulee ymmärretyksi väärin esimerkiksi huonojen sanavalintojen, epäselvien vastausten tai vaikkapa ristiriitaisen kehonkielen välittämien viestien vuoksi.

Harjoitusten avulla monet myös pääsevät kohtaamaan esiintymisjännityksensä turvallisessa ympäristössä. Valmennuksissa saatujen työkalujen ja oppien avulla voidaan saavuttaa onnistumisen kokemuksia, jotka lisäävät itseluottamusta. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja onnistumisen kokemukset ovat avainroolissa, kun jännityksestä pyritään eroon. Parhaimmillaan osallistuja saa kokemuksen siitä, että hän voi menestyä esiintymis- tai haastattelutilanteessa ja näiden välttely työelämässä lakkaa.    

Mitä viestintävalmennuksissa suljettujen ovien takana tapahtuu?

Kaikessa valmentamisessa on kyse osaamisen kehittämisestä, niin myös viestintävalmennuksissa. Ihmisillä on keskenään hyvin vaihtelevat taidot erilaisissa vuorovaikutus- ja esiintymistaidoissa. Viestintävalmennuksissa näitä taitoja opetellaan asiantuntijan johdolla. Yksinkertaisimmillaan kysymys on omien vahvuuksien tunnistamisesta ja niiden vahvistamisesta harjoittelemalla yhdessä. Yhä useammin apuna on paitsi valmentajan palaute myös videotallenteet, joiden avulla valmennettava voi itse arvioida omaa suoritustaan ja tunnistaa vahvuuksiaan, kehityskohteitaan sekä erilaisia maneerejaan.

Viestintä on taito siinä missä mikä muut tahansa. Kannustan rohkeasti opettelemaan ja harjoittelemaan, vain harva on mestari harjoittelematta! Jos viestinnän ja esiintymisen osaamisen kehittäminen kiinnostaa, niin vaihdan mielelläni ajatuksia aiheesta.

Joonas Holste
Viestintäkonsultti | Projektipäällikkö
LinkedIn | X | Sähköposti
Joonas on viestintäkonsultti ja pidetty viestintävalmentaja, jolla on laaja kokemus asiantuntijoiden ja johdon osaamisen kehittämisestä. Joonas valmentaa vaikuttavan viestinnän taitoja muun muassa esiintymis-, media- ja kriisiviestinnän aihealueista.

Jaa juttu:

Luitko jo nämä?

Lähimmät kumppanimme: INGO (Tukholma), UNCLE GREY (Kööpenhamina) ja TRY (Oslo)