Markkinoinnin menestyksen kaava 2020-luvulla

Tuorein Chiefmartech:in analyysi listaa lähes 7 000 erilaista teknistä ratkaisua markkinoinnin erilaisiin käyttötilanteisiin. Jokainen alallamme työskentelevä, niin asiakas kuin palveluntarjoajakin kohtaavat ylitarjonnan vaikeutena ja hidasteena. Yli-investoinnit teknologiaan kehittävät markkinoinnin, viestinnnän ja myynnin tuloksellisuutta ihan yhtä paljon kuin pihanhoidosta innostuneen omakotiasujan autotallissa makaavat vähän käytetyt työkalut, varusteet, pikalannoitteet, pensasleikkurit ynnä muut sellaiset.

Kokosimme alkukeväästä SEKin, Voiton, Quru:n ja ID BBN yhteisen näkemyksen kasaan ja loimme siitä synteesin. Loimme mallin, jossa markkinoinnin onnistumista arvioidaan neljän avaintekijän eli tunteen, järjen, läsnäolon ja suhteen kautta. Väitämme vahvasti, että menestyäkseen 2020-luvulla markkinoijan on hallittava nämä kaikki neljä osa-aluetta. Näistä rakentuu kykyä toimia vaikuttajana ja vuoropuhelijana. Näihin neljään tekijään liittyvät avainkysymykset on nyt koottu SuccessScan-pikatestiksi. Ensimmäisen kerran se on tarjolla DigiArena 2018 -messuilla, ja kaikkien halukkaiden käyttöön SuccessScan tulee kesäkuussa. Testi luo minuuteissa vastaajalle arvion organisaation markkinoinnin nykytilasta.

Kantava ajatus on se, että meidän on markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisina löydettävä luontainen ja riittävä tasapaino teknisen, analyyttisen ja luovan osaamisen välille. On osattava panostaa erityisesti siihen, että luodaan ja syvennetään suhdetta brändin ja sen asiakkaiden välille. Pelkkä tunnettuus ei enää riitä, on oltava merkityksellinen. Ei tule luoda tarpeita, vaan vastata niihin. Ostopolun ja kohtaamispisteiden optimoinnin sijaan on osattava luoda intohimoa ostaa tuote. Ei riitä, että osaa toteuttaa teknisesti laadukkaan vaikuttamiskampanjan tai verkkopalvelun, vaan on kyettävä kytkeytymään ihmisen alitajuntaan, luomaan elämyksiä ja kokemuksia. Vanha lainalaisuus, ”tunne johtaa toimintaan, järki vertailun lisääntymiseen”, pätee yhä.

Kohti 2020-luvun vaatimustasoa

Isoin muutos on luvassa siinä, millaiset vaatimukset 2020-luku tulee asettamaan markkinoijan osaamiselle. On osattava esimerkiksi olla läsnä asiakkaan mikrohetkissä, kaikissa kanavissa, kaikissa välineissä, 24/7 ja jokaisena päivänä vuodessa. Lisäksi on osattava tarjota niihin juuri oikeanlaista vaikuttavaa sisältöä. On onnistuttava herättämään tunteita ja vedottava rationaaliseen päätöksentekoon. On oltava rehellisen läpinäkyvä ja kyettävä positioimaan oma brändi osaksi populäärikulttuurin ilmiöitä.

Organisaatiot ja brändit, jotka onnistuvat olemaan hyödyllisiä, helposti lähestyttäviä, kiinnostavia ja aina valmiina palvelemaan ja vaikuttamaan menestyvät. On luotava ja kehitettävä syviä asiakassuhteita sekä oltava valmis toimimaan ketterästi ja avoimesti.

On kerättävä, analysoitava ja käytettävä dataa. On oltava globaali ja samalla lokaali. Kaiken lisäksi on kyettävä toimimaan vastavoimana valeuutisille ja propagandalle. Lisäksi on kyettävä jatkuvasti uudistumaan, ei saa jäädä tuleen makaamaan. Huh, joko hengästyttää? Tämä kaikki on mahdollista vain hyödyntämällä automaatiota, tekoälyä ja erilaisia kumppaneita.

Ihmisosaaminen ratkaisee

Väitämme siis, että data-analyysi, matematiikka ja konversio-osaamisen rinnalle on palkattava entistä enemmän mielen- ja tunnevaikuttamisen osaajia. Tähän ihmisosaamiseen tuleekin näkemyksemme mukaan kohdistumaan seuraava osaamisvaje. Tätä voitaisiin vaikkapa havainnollistaa kysymyksellä siitä, että kuinka monta psykologian, sosiologian tai aivotutkimuksen osaajaa on tällä hetkellä markkinointitehtävissä? Väitämme, että jatkossa näistä osaajista tulee olemaan huutava pula alallamme.  Elämme ihmisosaamisen ja uuden ajattelun renessanssia, tervetuloa mukaan muuttumaan ja kehittymään!

Nähdään DigiArenassa!

 

Saattaisit pitää myös näistä