Grey Nordic Women -tapahtuma toi Pohjoismaiden Grey-toimistojen naiset yhteen

SEK järjesti Helsingissä keskiviikkona 15.8. ensimmäistä kertaa Grey Nordic Women -tapahtuman. Ohjelmaan kuului puheenvuoroja, sparrausta, verkostoitumista sekä avointa keskustelua sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumisesta mainosmaailmassa. Tapahtuma on SEKin, tukholmalaisen Ingon, kööpenhaminalaisen Uncle Greyn ja göteborglaisen SCPGreyn naiskollektiivin yhteisponnistus tasa-arvoisemman työelämän puolesta. 

Kysyimme mitä ajatuksia ja mietteitä tilaisuus herätti osallistuneissa.

Mikä asia jäi päällimmäisenä mieleen tapahtumasta?

Sanna Kaartinaho: Päällimmäisenä tapahtumasta jäi mieleen mahtava yhteishenki ja eteenpäin vievä energia, jolla varmistamme, että tasa-arvoasiat pysyvät agendalla niin meillä, ketjussamme kuin toimialalla.

Heidi Penttinen: Meidän on itse luotava kulttuuri, jossa naiset pitävät toistensa puolia ja toimivat yhtenä tiiminä. Tärkeää on päästä sellaiseen ajattelutapaan, jolloin toisen onnistuminen ei ole itseltä pois, vaan voimavara.

Laura Mertano: Voimaannuttava tunnelma, kun alan naiset, niin konkarit, kuin uudet tulokkaat keskustelivat avoimesti alan kehittämisestä kohti entistä tasa-arvoisempaa ja menestyvämpää tulevaisuutta.

Miksi Grey Nordic Women kaltaisten tapahtumien järjestäminen on tärkeää?

Anette Michelsson: Asioista on aina tärkeää keskustella, ja tuoda esiin erilaisia kokemuksia alalta ja ylipäätään elämästä. Kaikilla oli samankaltaisia kokemuksia työelämän tasa-arvoon ja naiseuteen liittyen. Sen vuoksi on hyvä jakaa henkilökohtaisia kokemuksia, sillä ne saattavat olla myös laajemmin yhteiskunnallisesti merkittäviä.

Laura Saarinen: Juurikin siksi, että keksimme yhdessä keinoja, joilla saisimme enemmän naisia houkuteltua alalle. Mainosalalle pitää saada diversiteettiä niin tekijöihin että lopputulemiin.

Johanna Urho: Mielestäni on hyvä, että asioista puhutaan avoimesti. Monesti kysymys voi olla myös naisten ja miesten välisen eriarvoisuuden sijaan myös sukupolvien välisistä eroista ja ymmärryksestä. Keskustelu on aina hyväksi!

Miten SEK aikoo hyödyntää tapahtuman antia ja jatkaa tasa-arvon edistämistä?

Anette Michelsson: Seuraava askel on kokoontua ja lyödä lukkoon konkreettiset teot tapahtuman ja tasa-arvokyselyn tulosten perusteella. Esiin on noussut ainakin kuuntelemisen kulttuuri, eli se miten erilaisten ja eri tavalla viestivien ihmisten mielipiteet kuullaan ja saadaan esiin. Tätä tullaan varmasti edistämään koko firman sisällä.

Sanna Kaartinaho: Haluamme varmistaa, että olemme etulinjassa palkkatasa-arvossa, siksi olemme tutkineet asian. Lisäksi mietimme tapoja vahvistaa ja tukea nuorten luovien naisten menestymistä ja alalle siirtymistä.

Laura Mertano: Tämä ensimmäinen kollektiivi tapahtuma koettiin kaikkien pohjoismaisten osallistujien kesken olevan niin merkityksellinen, että seuraava tapaaminen on jo sovittu helmikuulle Kööpenhaminaan, missä Uncle Grey toimii vuorostaan emäntänä.

Tasa-arvosta käytävä keskustelu jää usein puheen tasolle, mutta SEK on vahvasti sitoutunut toteuttamaan arjessa tekoja, joilla naisten tukeminen alalla toteutuu sekä keskustelu ja teot jatkuvat.

Saattaisit pitää myös näistä